Hlásenie porúch: +421 911 500 490

KONCOROČNÝ ODPIS STAVU VODOMEROV V BYTOVÝCH DOMOCH

Zdielať

Vzhľadom na blížiacu sa koncoročnú periódu odpisov bytových vodomerov, sme vybrali túto tému aby sme informovali našich zákazníkov o dôležitosti týchto opisov.

7. Dec 2016   Aktuality

Odpis stavov vodomerov studenej a teplej vody sa spravidla vykonáva každoročne v poslednom mesiaci daného roka. Získaním týchto údajov zabezpečuje správca rozúčtovanie spotreby vody v dome na jednotlivé byty. Každý vlastník bytového, príp. nebytového priestoru v správe je povinný umožniť odpis uvedených údajov na vodomeroch. V prípade neumožnenia odpisu stavu, povoľuje legislatíva sankcionovať vlastníka. 

Povinnosťou vlastníka je samostatne si skontrolovať stav vodomerov pri realizácii odpočtu, ktorý uvedie zamestnanec poverený správcom na vykonaním odpočtu. 

Správny postup odpočtu v galérii pod článkom.

Taktiež by sme chceli dať do pozornosti, že je povinnosť vykonať výmenu príp. overenie vodomerov v zákonom stanovenej lehote. Vzhľadom na životnosť súčasných vodomerov uprednostňujeme výmenu, nakoľko po štyroch, príp. šiestich rokoch dochádza k nepresnosti v meraní. 

V súčasnosti sú taktiež cenovo pomerne dostupné vodomery s diaľkovým odpočtom, ktoré umožňujú diaľkový odpis vodomeru. Výhodou tohto typu vodomeru je, že je možné realizovať odpočet rýchlo v akejkoľvek perióde a hlavne sú opísané všetky vodomery v uvedenom dome.

Galéria

Rekonštrukcie a opravy v roku 2019

V roku 2019 bude naša spoločnosť realizovať rôzne rekonštrukcie a opravy s cieľom zabezpečenia…

Prečítať viac Zdielať

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Rekonštrukcie a opravy v roku 2019

23. 7. 2019

V roku 2019 bude naša spoločnosť realizovať rôzne rekonštrukcie a opravy s cieľom zabezpečenia efektívnosti distribúcie tepla ako aj efektívneho využitia tepla v budovách. Medzi najväčšie budú patriť nasledovné opravy a rekonštrukcie:

Prečítať viac   Zdielať

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články