Hlásenie porúch: +421 911 500 490

KONCOROČNÝ ODPIS STAVU VODOMEROV V BYTOVÝCH DOMOCH

Zdielať

Vzhľadom na blížiacu sa koncoročnú periódu odpisov bytových vodomerov, sme vybrali túto tému aby sme informovali našich zákazníkov o dôležitosti týchto opisov.

29. Sep 2017   Aktuality

Odpis stavov vodomerov studenej a teplej vody sa spravidla vykonáva každoročne v poslednom mesiaci daného roka. Získaním týchto údajov zabezpečuje správca rozúčtovanie spotreby vody v dome na jednotlivé byty. Každý vlastník bytového, príp. nebytového priestoru v správe je povinný umožniť odpis uvedených údajov na vodomeroch. V prípade neumožnenia odpisu stavu, povoľuje legislatíva sankcionovať vlastníka. 

Povinnosťou vlastníka je samostatne si skontrolovať stav vodomerov pri realizácii odpočtu, ktorý uvedie zamestnanec poverený správcom na vykonaním odpočtu. 

Správny postup odpočtu v galérii pod článkom.

Taktiež by sme chceli dať do pozornosti, že je povinnosť vykonať výmenu príp. overenie vodomerov v zákonom stanovenej lehote. Vzhľadom na životnosť súčasných vodomerov uprednostňujeme výmenu, nakoľko po štyroch, príp. šiestich rokoch dochádza k nepresnosti v meraní. 

V súčasnosti sú taktiež cenovo pomerne dostupné vodomery s diaľkovým odpočtom, ktoré umožňujú diaľkový odpis vodomeru. Výhodou tohto typu vodomeru je, že je možné realizovať odpočet rýchlo v akejkoľvek perióde a hlavne sú opísané všetky vodomery v uvedenom dome.

Galéria

Deň otvorených dverí 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac Zdielať

Rekonštrukcie a opravy v roku 2017

V roku 2017 bude naša spoločnosť realizovať rôzne rekonštrukcie a opravy s cieľom zabezpečenia…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí 2017

12. 7. 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac   Zdielať

Rekonštrukcie a opravy v roku 2017

5. 6. 2017

V roku 2017 bude naša spoločnosť realizovať rôzne rekonštrukcie a opravy s cieľom zabezpečenia efektívnosti distribúcie tepla ako aj efektívneho využitia tepla v budovách. Medzi najväčšie budú patriť nasledovné opravy a rekonštrukcie:

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články