Hlásenie porúch: +421 911 500 490

Na stiahnutie

Dokumenty

GENERÁLNA PLNÁ MOC

Stiahnuť PDF

GENERÁLNA PLNÁ MOC bez príkazu

Stiahnuť PDF

PLNOMOCENSTVO (k vyhláseniu správcu o nedoplatkoch)

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY za kalendárny rok 2021

Stiahnuť PDF

Tlačivá

Odpisy vodomerov k 31.12.2020

Stiahnuť PDF

Objednávka opravy v bytovom dome

Stiahnuť PDF

Objednávka opravy v byte

Stiahnuť PDF

Žiadosť o zaslanie preplatku z ročného vyúčtovania bytu

Stiahnuť PDF

Zmluva o elektronických službách

Stiahnuť PDF

PROTOKOL odovzdaní a prevzatí

Stiahnuť PDF

Žiadosť o zmenu doručovacej adresy

Stiahnuť PDF

Zmena počtu osôb

Stiahnuť PDF

Prieskumný formulár záujemcu o nájomný byt

Stiahnuť PDF