Hlásenie porúch: +421 911 500 490

Na stiahnutie

Dokumenty

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality

Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

Stiahnuť PDF

Tlačivá

Žiadosť o zaslanie preplatku z ročného vyúčtovania bytu

Stiahnuť PDF

Objednávka služby pre bytový dom (len pre bytové domy v správe)

Stiahnuť PDF

PROTOKOL odovzdaní a prevzatí

Stiahnuť PDF

Zmena počtu osôb

Stiahnuť PDF