Hlásenie porúch: +421 911 500 490

Na stiahnutie

Dokumenty

Štandardy kvality

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY za kalendárny rok 2018

Stiahnuť PDF

Tlačivá

Žiadosť o zaslanie preplatku z ročného vyúčtovania bytu

Stiahnuť PDF

Objednávka služby pre bytový dom (len pre bytové domy v správe)

Stiahnuť PDF

PROTOKOL odovzdaní a prevzatí

Stiahnuť PDF

Zmena počtu osôb

Stiahnuť PDF