Hlásenie porúch: +421 911 500 490

Rekonštrukcie a opravy v roku 2011

Zdielať

V roku 2011 Prvá teplárenská v oblasti tepelného hospodárstva realizovala niekoľko významnejších rekonštrukcií a opráv.

10. Nov 2011   Aktuality

Rekonštrukcia bola vykonaná na nasledovných výmenníkových staniciach v Holíči:

  • výmenníková stanica Rozptyl, Pri kaštieli
  • výmenníková stanica Námestie Sv. Martina
  • výmenníková stanica Profis, Námestie Mieru

Tieto výmenníkové stanice boli vymenené za nové technologické celky s novou úspornou prevádzkou, vrátane meracích a regulačných prvkov. 

Okrem toho boli realizované opravy tepelných rozvodov. Dve najvýznamnejšie opravy boli realizované v Holíči na sídlisku M. Nešpora a v Bratislave na sídlisku Pri Šajbách v časti Rača. 
V tomto prípade boli staré rozvody s nízkou izolačnou schopnosťou nahradené novými predizolovanými rúrami s vysokou izolačnou schopnosťou. 

Uvedenými rekonštrukciami a opravami sa každoročne zvyšuje efektívnosť a tým sa dosahuje vyššia spoľahlivosť dodávok tepla a TÚV.

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Deň otvorených dverí 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Deň otvorených dverí 2017

12. 7. 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články