Hlásenie porúch: +421 911 500 490

Rekonštrukcie, opravy a nové pripojenia v roku 2015

Zdielať

Naša spoločnosť bude realizovať počas roka 2015 rôzne rekonštrukcie s cieľom zabezpečenia efektívnosti distribúcie tepla ako aj efektívneho využitia tepla v budovách.

2. Jul 2015   Aktuality

Medzi najväčšie budú patriť nasledovné opravy a rekonštrukcie: 

Plánované opravy tepelných zariadení v meste Holíč:

  • v mesiaci 7,8/2015 bude realizovaná oprava rozvodov UK na ulici Školská za účelom efektívneho zabezpečenia dodávky tepla k budovám I.ZŠ, II.ZŠ, SOU, Slovenská sporiteľňa, Školská 700,

Nové pripojenia na odberu tepla z centrálneho systému zásobovania teplom v Holíči:

  • počas letného obdobia bude realizované pripojenie objektu „Tabačiar ne“ na Holičskom zámku, na Zámockej ulici.

V mesiacoch 7,8/2015 bude realizovaná komplexná rekonštrukcia kotolne na Hlavnej ulici, Záhorská Ves, súp . číslo: 568, ktorej cieľom bude zmodernizovať technické zariadenie. 

Taktiež bude v mesiacoch 7,8/2015 realizované komplexné zateplenie nájomných vrátane pripojenia na ČOV bytov na ulici Hlavnej ulici, súp. číslo: 555,568, Záhorská Ves. 

Uvedené rekonštrukcie sa v minimálnom rozsahu dotknú odstávok a prerušení dodávok tepla. V prípade, že príde k dočasnému prerušeniu dodávok, budú odberatelia včas informovaní.

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Deň otvorených dverí 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Deň otvorených dverí 2017

12. 7. 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články