Hlásenie porúch: +421 911 500 490

Získanie odbornej spôsobilosti a zápis do registra správcov

Zdielať

Zákonom č. 246/2015 Z. z. bola správcom uložená podmienka zapísať sa do zoznamu správcov a spĺňať podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2017.

8. Mar 2017   Aktuality

Zákon taktiež určuje množstvo povinností, ktoré je správca povinný splniť s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti správy. Jednou z povinností bolo získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov, čo naša spoločnosť v súčasnosti splnila. Ďalej pripravujeme návrh na zápis do zoznamu správcov.

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Deň otvorených dverí 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Deň otvorených dverí 2017

12. 7. 2017

Dňa 16. júna sa konal šiesty ročník „Dňa otvorených dverí“ v spoločnosti Prvá teplárenská a. s.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články