ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Prvá teplárenská člen skupiny Energy Group

Hlavnou činnosťou spoločnosti Prvá teplárenská je výroba a dodávka tepla.
Ročná distribúcia tepla predstavuje viac ako 120 tis. Gj.
Dodávky tepla sú zabezpečované v rámci výroby vo vlastných výrobných zariadeniach ako aj dodávok tepla od veľkých dodávateľov ako napr. skupina ČEZ Česká republika.
Okrem dodávok tepla pre bytovú sféru zabezpečujeme dodávky do priemyselnej sféry, kde medzi najväčších odberateľov patrí napr. Fortaco.

V rámci prevádzkovania tepelných zariadení vykonávame montážnu a servisnú činnosť týchto zariadení kvalifikovanými pracovníkmi s odbornými skúškami.

Medzi ďalšie kľúčové činnosti patrí správa bytových domov, nebytových priestorov ako aj ich prenájom. Správa nehnuteľností je zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi s viac ako 10 ročnými skúsenosťami.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2016 All rights reserved.