ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Prvá teplárenská člen skupiny Energy Group

Hlavnou činnosťou spoločnosti Prvá teplárenská je výroba a dodávka tepla.
Ročná distribúcia tepla predstavuje viac ako 90 tis. Gj.
Dodávky tepla sú zabezpečované v rámci výroby vo vlastných výrobných zariadeniach ako aj dodávok tepla od veľkých dodávateľov ako napr. skupina ČEZ Česká republika.

V rámci prevádzkovania tepelných zariadení vykonávame montážnu a servisnú činnosť týchto zariadení kvalifikovanými pracovníkmi s odbornými skúškami.

Medzi ďalšie kľúčové činnosti patrí správa bytových domov, nebytových priestorov ako aj ich prenájom. Správa nehnuteľností je zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi s viac ako 10 ročnými skúsenosťami.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.