Na stiahnutie

Dokumenty

URSO schválenie ceny tepla 2023

Stiahnuť PDF

Cenník poplatkov a služieb platný od 1.1.2023

Stiahnuť PDF

GENERÁLNA PLNÁ MOC

Stiahnuť PDF

GENERÁLNA PLNÁ MOC bez príkazu

Stiahnuť PDF

PLNOMOCENSTVO (k vyhláseniu správcu o nedoplatkoch)

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY za kalendárny rok 2022

Stiahnuť PDF

Tlačivá

Odpisy vodomerov k 30.6.2023

Stiahnuť PDF

Objednávka opravy v bytovom dome

Stiahnuť PDF

Objednávka opravy v byte

Stiahnuť PDF

Žiadosť o zaslanie preplatku z ročného vyúčtovania bytu

Stiahnuť PDF

Zmluva o elektronických službách

Stiahnuť PDF

PROTOKOL odovzdaní a prevzatí

Stiahnuť PDF

Žiadosť o zmenu doručovacej adresy

Stiahnuť PDF

Zmena počtu osôb

Stiahnuť PDF

Prieskumný formulár záujemcu o nájomný byt

Stiahnuť PDF