Na stiahnutie

Dokumenty

Cenník poplatkov a služieb platný od 1.5.2024

Stiahnuť PDF

URSO schválenie ceny tepla 2023

Stiahnuť PDF

PLNOMOCENSTVO (k vyhláseniu správcu o nedoplatkoch)

Stiahnuť PDF

GENERÁLNA PLNÁ MOC

Stiahnuť PDF

GENERÁLNA PLNÁ MOC bez príkazu

Stiahnuť PDF

Postup pri výmene vykurovacích telies

Stiahnuť PDF

Štandardy kvality

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY za kalendárny rok 2023

Stiahnuť PDF

Tlačivá

Odpisy vodomerov k 30.6.2024

Stiahnuť PDF

Objednávka opravy v bytovom dome

Stiahnuť PDF

Objednávka opravy v byte

Stiahnuť PDF

Žiadosť o zaslanie preplatku z ročného vyúčtovania bytu

Stiahnuť PDF

Zmluva o elektronických službách

Stiahnuť PDF

PROTOKOL odovzdaní a prevzatí

Stiahnuť PDF

Žiadosť o zmenu doručovacej adresy

Stiahnuť PDF

Zmena počtu osôb

Stiahnuť PDF

Prieskumný formulár záujemcu o nájomný byt

Stiahnuť PDF