Pre kvalitné spravovanie bytových domov je dôležité, aby vlastníci bytov dostali presné informácie a vysvetlenie, prečo sa každá oprava alebo zmena deje. To je jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo správcovské spoločnosti Prvá teplárenská a Bytový podnik Myjava každoročne organizujú Deň otvorených dverí.

Tak ako každý rok informovalo vedenie spoločností Prvá teplárenská a. s., a Bytový podnik Myjava a. s., zástupcov majiteľov bytov a domových dôverníkov o aktuálnych témach v oblasti správy domov a nehnuteľností.

V Holíči sa stretnutie konalo 26. mája 2022 v krásnom historickom prostredí zámku. Ing. Eva Krčová, riaditeľka Prvej teplárenskej a Bytového podniku Myjava informovala prítomných o:

  • zmenách vo vyúčtovaní 2021
  • predpokladanom vývoji cien energií, materiálu a prác
  • hydraulickom vyregulovaní domu a jeho výhodách
  • potrebe údržby domov po opravách spred viacerých rokov
  • zmenách v doručovaní písomností a v elektronickom hlasovaní

Na Myjave sa stretnutie konalo 9. júna 2022 v zasadačke Mestského úradu Myjava. Okrem už spomenutých informácií sa zástupcovia majiteľov bytov dozvedeli viac o:

  • novom evidenčnom elektronickom systéme
  • možnosti využitia alternatívnej solárnej energie v bytových domoch
  • chystaných nových parkovacích miestach a rekonštrukcii bývalej ubytovne