Failure Reporting: +421 911 500 490

Download

Papers

Quality Standards

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY za kalendárny rok 2019

Download PDF

printed matter

Žiadosť o zaslanie preplatku z ročného vyúčtovania bytu

Download PDF

Objednávka služby pre bytový dom (len pre bytové domy v správe)

Download PDF

PROTOCOL uploaded and downloaded

Download PDF

CHANGE IN NUMBER OF PERSONS

Download PDF